Ortaokul Öğrencilerinin Bazı Geometri Sembollerine İlişkin Anlayışları

Tuğba Horzum, Zeynep Nur Kılıç
9 3

Abstract


Geometri soyut kavramlar ve kavramlar arası ilişkiler üzerine inşa edildiği için özellikle ilkokul ve ortaokulda dikkatle verilmesi gereken bir alandır. Cebir öğretiminde olduğu gibi geometri öğretiminde de sembollerin kullanımı öğrenci öğrenmesine yardımcı olabilir. Dolayısıyla daha önce geometrik sembollerle karşılaşmış olan ortaokul öğrencilerinin anlayışlarını tespit etmenin önemli olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle, araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin geometri sembollerini nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden çoklu durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencilerinden toplam 133 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak ortaokul öğrencilerinin karşılaştıkları sembollere yönelik olan açık uçlu soruların bulunduğu dokümanlar kullanılmıştır. Dokümanlarda ifadeleri anlaşılır olmadığına karar verilen öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak katılımcıların sembollere ilişkin birden fazla anlayış geliştirdikleri ve çoğunlukla sembolün içerisinde yer alan harf ile simgelere ve görünüme odaklandıkları tespit edilmiştir. Bu odaklanmaların ise öğrencilerin çoğunlukla sembolü yanlış yorumlamalarına sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Full Text:

PDF

References


Horzum, T. & Kılıç, Z. N. (2016). Ortaokul öğrencilerinin bazı geometri sembollerine ilişkin anlayışları. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(2), 113-132.

Horzum, T. & Kılıç, Z. N. (2016). Middle school students’ understanding of some geometry symbols. Journal of Research in Education, Science and Technology, 1(2), 113-132.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Research in Education, Science, and Technology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© Copyright - Journal of Research in Education, Science, and Technology (JREST)