Asit ve Baz Konusunun Öğrenme Amaçlı Çoklu Yazma Etkinlikleri Kullanılarak Öğretiminin Değerlendirilmesi

Gamze Erol, Hakan Akçay, Hale Bayram, Hasan Özgür Kapıcı
11 4

Abstract


Bu çalışmada, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine öğrenme amaçlı çoklu yazma etkinlikleri kullanılarak asit baz konusunun öğretiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğrenme amaçlı çoklu yazma etkinlikleri bir yandan öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilme, karar verebilme ve yaratıcı düşünebilme becerilerine yardımcı olurken bir yandan da öğrencilerin öğrenme ortamına aktif olarak katılımını sağlayarak kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Çalışmada öğrencilerin kendilerini ifade ettikleri çoklu yazma aktiviteleri şiir, şarkı, köşe yazısı ve mektup yazma, deney raporları hazırlama ve ders notu tutma şeklinde uygulanmış ve farklı testlerle değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, farklı yazma etkinliklerinin kullanıldığı sınıfların mevcut programla öğretilen sınıflara göre asit baz konusunda daha başarılı oldukları aynı zamanda kavram öğrenmelerine de katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Full Text:

PDF

References


Erol, G., Akçay, H., Bayram, H., & Kapıcı, H. Ö. (2016). Asit ve baz konusununöğrenme amaçlı çoklu yazma etkinlikleri kullanılarak öğretiminin değerlendirilmesi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(2), 94-102.

Erol, G., Akcay, H., Bayram, H., & Kapici, H. O. (2016). Evaluation of using multimodal writing activities for teaching acid and base concepts. Journal of Research in Education, Science and Technology, 1(2), 94-102.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Research in Education, Science, and Technology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© Copyright - Journal of Research in Education, Science, and Technology (JREST)