Kuvvet ve Hareket Ünitesi Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması

Şahin İdin, Cemil Aydoğdu
13 3

Abstract


Bu araştırmanın amacı yedinci sınıf fen bilimleri dersi Kuvvet ve Hareket Ünitesi kapsamında geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. 2005 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında, yedinci sınıf düzeyinde, Kuvvet ve Hareket ünitesinde 31 kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımların karşılanması amacıyla her bir kazanım için iki soru olacak şekilde toplam 62 soru hazırlanmıştır. Sonrasında alanında uzman iki ölçme ve değerlendirme uzmanı ve fen bilimleri alanında uzman bir öğretim üyesi soruları incelemiştir. Gelen dönütler sonrasında başarı testine son hali verilmiştir. Başarı testinin, uygulama öncesinde sekizinci sınıfta öğrenim gören ve bu ünitedeki konuları öğrenmiş 25 öğrenciyle pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden gelen bildirimler sonrasında başarı testine son şekli verilmiştir. Başarı testi daha önce üniteyi işlemiş olan 270 sekizinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Kuvvet ve Hareket Ünitesi Başarı Testi (KHÜBT)'nin sonuçları için Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.804 olarak bulunmuştur. Madde analizi ise ITEMAN madde analizi programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan madde analizi ile testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0.309 ve 0.367 olarak hesaplanmıştır. KHÜBT araştırmacıların ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarında kullanabilecekleri geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket ünitesini öğrenme düzeylerini belirlemek için KHÜBT’yi öğrencilerine ünite sonunda uygulayabilirler.

Full Text:

PDF

References


İdin, Ş. & Aydoğdu, C. (2016). Kuvvet ve hareket ünitesi başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 14-33.

Idin, S. & Aydogdu, C. (2016). Validity and reliability study for the unit achievement test of force and motion. Journal of Research in Education, Science and Technology, 1(1), 14-33.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Research in Education, Science, and Technology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© Copyright - Journal of Research in Education, Science, and Technology (JREST)