Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan İhtilaflı Konuların İncelenmesi: İçerik Analizi Çalışması

Özkan Akman, Emrah Berkant Patoğlu
17 4

Abstract


Bu araştırmanın konusu Türkiye’de örgün eğitimde ortaokullarda zorunlu olarak okutulan Sosyal Bilgiler dersinin öğretimiyle ilgilidir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler ders kitaplarında din eğitimi, toplumsal cinsiyet, zorunlu ve karma eğitim konularının ortaokul öğrencilerine nasıl verilmesi gerektiğine ilişkin 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ile 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarının yanı sıra ilgili alanyazın üzerinden bir değerlendirme yapmaktır. Bu doğrultuda söz konusu ders kitapları ile sosyal bilgiler eğitimi alanında yayımlanmış olan makale, kitap, tez vs. çalışmalar tespit edilerek bahsi geçen konuların alanyazında ne şekilde yer aldığı incelenmiştir. İçerik analizi ile elde edilen verilerin analizi sonucunda, ihtilaflı olarak nitelendirilen bu konuların Sosyal Bilgiler ders kitaplarında asgari düzeye indirildiği ve genel olarak ortaokul öğrencilerinin seviyelerine uygun bir şekilde verildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın Sosyal Bilgiler öğretimi alanında yapılacak olan çalışmalara kuramsal açıdan bir görüş sunarak farklı bir bakış açısı sunabileceği düşünülmektedir.

Full Text:

PDF

References


Akman, Ö. & Patoğlu, E. B. (2016). Ortaokul Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan itilaflı konuların incelenmesi: İçerik analizi çalışması. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 77-93.

Akman, O. & Patoglu, E. B. (2016). Examination of controversial issues in secondary school Social Studies textbooks: A content analysis. Journal of Research in Education, Science and Technology, 1(1), 77-93.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Research in Education, Science, and Technology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© Copyright - Journal of Research in Education, Science, and Technology (JREST)