Ortaokul Öğrencilerin Modelleme Deneyimleri: Kağıttan Uçak Yapma Yarışması Problemi

Neslihan Şahin, Ali Eraslan
10 3

Abstract


Bu araştırma Karadeniz bölgesinde yer alan büyük bir ilin merkezinde bulunan bir devlet okulunun ortaokul 7. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Araştırmacılar modelleme deneyimi olmayan 7. sınıf öğrencilerinin matematik derslerine katılarak sınıf içi gözlemlerde ve öğrencilerle etkileşimde bulunmuşlardır. Çalışmada yer alacak üç öğrenci amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisi olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmişlerdir. Belirlenen araştırma grubundan model oluşturma etkinliği olan Kağıttan Uçak Yapma Yarışması Problemi üzerinde çalışmaları istenmiş ve tüm süreç video ile kayıt altına alınmıştır. Veriler transkript edilerek, öğrencilerin problemi çözerken kullandıkları yazılı cevaplar ile düşünce süreçleri nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları verilen etkinlik üzerinde öğlencilerin problemi anlamakta zorluk yaşadıklarını gösterirken, problemde öğrencilerden istenilen durumlar için ayrı ayı stratejiler geliştirdiklerini ve genel bir galibi belirlemek için her bir değişkeni birlikte ele alabilecekleri yeni bir değişken oluşturarak soruya çözüm getirdiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca öğrenciler değişkenler için geliştirilen stratejiler üzerinde matematiksel işlem yapmada güçlüklerle karşılaşmalarına rağmen, grup içi tartışmalar sonucu bu güçlüklerin üstesinden gelmeye çalıştıkları gözlemlenmiştir.

Full Text:

PDF

References


Sahin, N. & Eraslan, A. (2016). Ortaokul öğrencilerin modelleme deneyimleri: Kağıttan uçak yapma yarışması problemi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 34-44.

Sahin, N. & Eraslan, A. (2016). Middle school students’ modeling experiences: A paper plane contest problem. Journal of Research in Education, Science and Technology, 1(1), 34-44.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Research in Education, Science, and Technology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© Copyright - Journal of Research in Education, Science, and Technology (JREST)