Teknoloji Öğretmen Eğitimi Çeşidi ve Sayısı ile Öğretmenlerin Algıları Arasındaki İlişki

Özhan Karaca, İlhan Varank
12 6

Abstract


Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik algılarının, teknolojik araç kullanımına yönelik destek algılarının ve teknolojik araçların erişimine yönelik algılarının aldıkları farklı teknoloji eğitimine (Fatih Projesi Teknoloji Eğitimi, Genel Teknoloji Eğitimi ve Kendi Kendine Öğrenme) ve farklı teknoloji eğitimi sayısına (1, 2 veya 3 tane eğitim alan) göre farklılaşma durumlarını araştırmaktır. Araştırma kapsamında toplamda 30 okulda çalışan 320 öğretmenden kullanılabilir ölçek verisi elde edilmiştir. Aldıkları farklı eğitim türlerine göre öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik algılarında ve teknolojik araçların erişimine yönelik algılarında anlamlı bir fark bulunmuşken teknolojik pedagojik bilgi algılarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Diğer taraftan farklı teknoloji eğitimi sayılarına göre öğretmenlerin teknolojik pedagojik bilgi algılarında ve teknolojik araçların erişimine yönelik algılarında anlamlı bir fark bulunmuşken teknolojik araç kullanımına yönelik destek algılarında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Full Text:

PDF

References


Varank, İ. & Karaca, Ö. (2016). Teknoloji öğretmen eğitimi çeşidi ve sayısı ile öğretmenlerin algıları arasındaki ilişki. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-13.

Varank, I. & Karaca, O. (2016). The relationship between technology teacher education type and number and teachers' perceptions. Journal of Research in Education, Science and Technology, 1(1), 1-13.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Research in Education, Science, and Technology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© Copyright - Journal of Research in Education, Science, and Technology (JREST)