Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde SPSS’in Yararlılığı ve İstatistiksel Bilgi Talebine Uyum Algısı

Urban Šebjan, Polona Tominc, Atila Yıldırım
16 10

Abstract


Eğitim kurumları sürekli olarak öğrencilerin çalışmalarında istatistiksel bilgiye duydukları ihtiyacı ve istatistiksel yazılım desteğinin uyumluluğunu izlemek durumundadır. Bu nedenle, bu çalışmada teknoloji kabul modeli (TKM) kuramsal çerçevesinde Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS) yazılımının yararlılığı ve istatistiki bilgi talepleri ile algılanan uyumluluk arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma 300 lisans ve yüksek lisans öğrencisi üzerinde genişletilmiş bir model ile test edilmiştir. Araştırmada dört boyuttan ve (SPSS’in yararları, SPSS’in kullanım kolaylığı, SPSS’i kullanmaya yönelik tutum ve niyet) on sekiz madden oluşan anket kullanılmıştır. Model, iki aşamalı bir yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmamızın önemli sonucu şudur ki; öğrencilerin çalışmaları sırasında karşılaştıkları istatistiksel bilgi talebi ile uyumluluk algıları, SPSS yararlılık algısı ve kullanım kolaylığı algısını etkileyerek onların SPSS yazılımı kullanmaya yönelik tutumları ve niyetlerinin oluşumu üstünde önemli rol oynamaktadır. Eğitim kurumları SPSS kullanımı hakkında bilgilerini ve gelecekte SPSS kullanımını arttırmak için hedef odaklı bir yaklaşım içinde bulunmaları gerekir.

Full Text:

PDF

References


Šebjan, U., Tominc, P. & Yıldırım, A. (2017). Genişletilmiş teknoloji kabul modeli çerçevesinde SPSS’in yararlılığı ve istatistiksel bilgi talebine uyum algısı. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-13.

Šebjan, U., Tominc, P. & Yıldırım, A. (2017). Extended model TAM of perceived usefulness of SPSS and perceived compatibility with demands for statistical knowledge within studies. Journal of Research in Education, Science and Technology, 2(2), 1-13.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Research in Education, Science, and Technology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© Copyright - Journal of Research in Education, Science, and Technology (JREST)